Vilkår

 

Ordre

Ved bestilling av designoppdrag fra oss vil ordren alltid være bindende.
Det er en omstendelig prosess å skreddersy unike design til hvert brudepar og vi går i gang med jobben så snart vårt tilbud er godkjent av kunden.

 

Avbestillingsgebyr

Skulle det mot formodning allikevel bli nødvendig å kansellere oppdraget, kan dette gjøres mot et gebyr på kr 850,- så sant ikke design jobben allerede er påbegynt. Er jobben startet må oppdraget betales  i sin helhet ihht det godkjente kundetilbudet.

 

Korrektur

Kunden er selv ansvarlig for å lese korrektur på trykksakene som oversendes for godkjenning. Dersom feil oppdages etter at designet har gått i trykken kan ikke TL Design Studio AS holdes ansvarlig for dette. Evt korrigering og/eller nye trykk skjer for kundens regning.

 

Farge variasjoner

Vi minner om at farge variasjoner vil kunne forekomme fra den godkjente PDF filen til den ferdige trykksaken.

 

Leveringstid

Leveringstiden på våre design estimeres til mellom 3-6 uker. Dette avhenger av størrelsen på ordren, sesong, kapasitet hos trykkeriet og postgang.
Vi etterstreber å ha et tett samarbeid med kundene våre og vil naturligvis holde dere oppdatert underveis. Samtidig setter vi stor pris på raske, konstruktive tilbakemeldinger for gjøre prosessen så effektiv som overhodet mulig.

 

Betaling

Ordre under kr. 5.000,- faktureres i sin helhet etter at korrekturen har blitt godkjent av kunden.

For ordre over kr. 5.000,-vil vi fakturere 1/3 av totalbeløpet ved ordreinngang (når tilbudet godkjennes), mens resterende 2/3 faktureres etter at korrekturen er godkjent og designet oversendes trykken.

Alle våre fakturaer har 14 dagers betalingsfrist.
Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrente loven.

 

Rettigheter

Alle design laget av TL Design Studio AS er beskyttet gjennom Åndsverksloven og kan ikke kopieres eller reproduseres uten skriftlig samtykke.